PANO QUNG CÁĐT TI V TRÍ 48/1A TRẦN HƯNG ĐẠO, P. MỸ XUYÊN, TP. LONG XUYÊN.

THÔNG TIN CHI TIT

Kích thước:

  • Height: 8m
  • Width: 8m
  • Dimension: 64m2 x 1 bảng

Cht liu:

  • Khung thép, căng bạt Hiflex 720 Dpi

Đèn chiếu sáng:

  • 8 Metal Highlight 250W

Tm nhìn:

  • 1000m

Mđ giao thông:

  • Khoảng 900.000 người/ngày

Thi gian thi công sn xut:

  • 15-20 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

MINH HUY MEDIA COMPANY

875/9 Tran Hung Dao St, Wand 1, District 5, HCMC

Hotline: 0933 349 365

THD-LX-2
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search